VWB gaat voor duurzaamheid

administrator_j5ofswhfAlgemeen

Maatschappelijke ontwikkelingen en innerlijke overtuiging hebben ertoe geleid dat de afgelopen tijd steeds meer de motivatie is gegroeid om VWB te verduurzamen. Meer aandacht voor mens en milieu, omdat we voelen dat we met elkaar goed voor de aarde moeten zorgen. Het opstellen van een nulsituatieonderzoek is een eerste concrete stap naar een duurzaamheidsbeleid van VWB. Doel van dit onderzoek is vaststellen waar we nu staan op de duurzaamheidsladder, zodat helder is waar we beginnen. De tweede stap na het vaststellen van ons vertrekpunt (nulsituatie) is dat we de toekomst inrichten door een duurzaamheidsbeleid op te stellen met daarin onze missie, visie en maatregelen. Als richtlijn hanteren we de NEN-ISO 26000 (‘Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’). Kortom, werk aan de winkel voor ons. We houden u op de hoogte!