VWB BODEM

Wij verrichten veldwerk voor alle soorten onderzoeken in heel Nederland.

Of dit nu milieu vraagstukken zijn, archeologie of onderwaterboringen zijn. VWB Bodem heeft de mensen, machines, technieken en de know how.

ONZE DIENSTEN

Archeologisch onderzoek

Van bureauonderzoek, booronderzoek, archeologische begeleiding en opgravingen tot boringen voor archeologische doeleinden. Het Veldwerkbureau kan het complete archeologische onderzoek voor u verzorgen.

Lees meer

Grondmechanisch en geotechnisch onderzoek

Van grondmechanisch, geotechnisch en het bodemkundig beoordelen tot het nemen van bussen, kopeckyringen en het aanleggen van monitoringssystemen. VWB Bodem kan u bij een bodemonderzoek efficiënt en doelgericht van dienst zijn.

Lees meer

Milieukundig bodemonderzoek

Van milieukundig bodemonderzoek, grondboringen en depotkeuringen tot asbestcontroles, digitaal tekenwerk en het begeleiden van saneringen. VWB Bodem geeft helder inzicht in de (water) bodemkwaliteit en ondersteunt bij het aanpakken van verontreiniging.

Lees meer

Machinale werkzaamheden

Van pulsen, avegaren, ramgutsen, drukken en sonic boren tot het plaatsen van peilbuizen en het nemen van monsters. Het Veldwerkbureau staat ook met machinaal werk voor u klaar.

Lees meer

Vakkundig in sondeerwerkzaamheden

Van sonderingen met kleef, waterspanning en sonderingen met magneto-meting tot het plaatsen van diepe peilbuizen en het maken van een sondeerrapportage ten behoeve van het geotechnisch onderzoek. VWB Bodem geeft helder inzicht in de geotechnische bodem en adviseert u graag hierin.

Lees meer

Laatste nieuws

Wij zijn verhuisd!

Vanaf nu vind je ons op de Van der Landeweg 9 in Deventer. Je bent van harte welkom voor een kop koffie op onze nieuwe locatie.