Archeologisch onderzoek
Machinale werkzaamheden
Grondmechanisch &
geotechnisch onderzoek
Sondering
Milieukundig bodemonderzoek