Een schone bodem begint bij VWB Bodem

Letterlijk, de veldwerkers zoeken immers de verontreiniging op en begeleiden bij het saneren hiervan. Maar VWB Bodem doet meer en is een erkend leerbedrijf voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit betekent dat leerlingen die aan het begin van hun carrière staan aangemoedigd worden het beste uit zichzelf te halen.

In de praktijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verweven met de werkwijze van VWB Bodem. Alle medewerkers krijgen trainingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Door op een duurzame manier met mensen, het milieu en werktuigen om te gaan kunnen we schade voorkomen.

Het Veldwerkbureau is een middelgroot bedrijf. Hierdoor is onze bijdrage om maatschappelijk verantwoord te ondernemen als een druppel op een gloeiende plaat. Toch willen we er op alle fronten zoveel mogelijk aan meewerken. Voorbeelden zijn onze certificering voor de CO2 prestatieladder en onze inspanningen om de BioBuis zoveel mogelijk in te zetten. De BioBuis is gemaakt uit reststoffen die vrijkomen in de aardappelverwerkende industrie. Voordeel ten opzichte van de veelgebruikte HDPE of PVC peilbuizen is dat de BioBuis via een natuurlijk proces biologisch wordt afgebroken. Ook wordt er minder CO2 uitgestoten bij de productie van deze buizen.

SBB

Het Veldwerkbureau is altijd op zoek naar gemotiveerde stagiaires. Neem gerust contact met ons op.


Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op