BioBuis

administrator_j5ofswhfAlgemeen

Sinds kort wordt er met bodemonderzoek in de gemeente Ede gebruik gemaakt van de BioBuis. Aangezien VWB Bodem regelmatig in opdracht van Grontmij (part of Sweco) voor deze gemeente bodemonderzoeken uitvoert, gaan ook wij hier gebruik van maken.

De BioBuis breekt na gebruik af, zonder resten in de bodem of het grondwater achter te laten. De BioBuis is gemaakt van het bioplastic Solanyl®, dat resten van aardappelen bevat. Het maken van de BioBuis vraagt ook minder energie dan gewone pvc peilbuizen.

Tot nu werden pvc peilbuizen gebruikt. Deze blijven na gebruik achter in de grond. De BioBuis breekt af onder invloed van het natuurlijke bodemwater en de in de bodem aanwezige micro-organismen. Zo blijven er geen resten achter. VWB Bodem, Grontmij en de gemeente Ede dragen zo bij aan een duurzaam gebruik van de bodem. Deze BioBuis past daar prima bij.

Meer weten over de BioBuis? Kijk op www.biobuis.nl.